Iekšējās kārtības noteikumi

Lielā un mazā baseina iekšējās kārtības noteikumi

 

1.     Iegādājoties vienreizējo ieejas biļeti (čeku) vai abonementu uz lielo vai mazo baseinu, baseina apmeklētājs ar to apliecina, ka ir iepazinies ar baseinu iekšējās kārtības noteikumiem (turpmāk Noteikumi), tos izprot un apņemas ievērot.

2.     Baseina apmeklētājs ir jebkurš iedzīvotājs, kurš iegādājas ieejas biļeti vai abonementu, ir sadarbības partnera organizācijas biedrs, ir saviesīga pasākuma viesis vai citu iemeslu dēļ ir guvis tiesības apmeklēt lielo vai mazo baseinu.

3.     Viena apmeklējuma laiks ir 90 minūtes. Laiks tiek skaitīts no garderobes skapīša atslēgas saņemšanas brīža līdz atslēgas nodošanas brīdim. Ja tiek pārtērēts apmeklējuma laiks, tad jāiegādājās vēl viena pilna laika (90 min.) biļete saskaņā ar cenrādi.

4.     Dāvanu kartes ir iespējams iegādāties vērtībā sākot no 10.00 EUR. Neiztērēto dāvanu kartes atlikuma summu var iztērēt nākamajā reizē, kā daļēju apmaksu veicot apmaksu skaidrā naudā. Dāvanu kartes daļēju vai pilnu summu nevar apmainīt pret naudu.

5.     Abonementus peldēšanai iespējams iegādāties 8 vai 4 reizēm. Abonementa derīguma termiņš peldēšanai 8 reizēm ir 4 mēneši no iegādes brīža. Abonementa derīguma termiņš peldēšanai 4 reizēm ir 2 mēneši no iegādes brīža.

6.     Dauzdbērnu ģimenēm ir pieejamas ieejas biļešu atlaides saskaņā ar cenrādi. Pirmo reizi apmeklējot baseinu daudzbērnu ģimenei jāuzrāda dokuments, kas apliecina daudzbērnu ģimenes statusu un administrators veic reģistrēšanu baseina datu bāzē.

7.     Mazais baseins paredzēts bērniem līdz 1.klasei. Ja bērnu peldina viens vecāks, tad jāiegādājās tikai viena ieejas biļete, bet, ja abi vecāki, tad jāiegādājās vēl viena ieejas biļete saskaņā ar cenrādi.

8.     Katrs peldbaseina apmeklētājs pats atbild par savu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību. Par bērna veselības stāvokli atbild bērna vecāki.

9.     Bērni līdz 11 gadu vecumam baseinu var apmeklēt tikai pieaugušā (vismaz 18 gadi) pavadībā, kurš, pirms garderobes atslēgas saņemšanas, ar parakstu apliecina atbildības uzņemšanos par konkrēto bērnu.

10.   Mazā baseina apmeklējumā iekļauts:

1)     personīgo vērtīgo mantu drošas glabāšanas iespēja;

2)     atsevišķs ģērbtuves skapītis drēbēm;

3)     dušas;

4)     matu žāvēšana;

5)     mazais baseins 3,5 x 7,5m;

11.   Lielā baseina apmeklējumā iekļauts:

1)     personīgo vērtīgo mantu drošas glabāšanas iespēja;

2)     atsevišķs ģērbtuves skapītis drēbēm;

3)     dušas;

4)     matu žāvēšana;

5)     lielais baseins 8 x 16 m, aprīkots ar pretstraumju iekārtām, virsūdens un zemūdens hidromasāžas iekārtām;

6)     sauna no plkst.16:00 līdz 22:00 darbadienās, no plkst. 10:00 līdz 20:00 sestdienās un no plkst. 10:00 līdz 18:00 svētdienās

12.   Baseina apmeklējums AIZLIEGTS:

1)     apmeklētājiem ar akūtiem saslimšanas simptomiem (paaugstināta temperatūra, drudzis), konjunktivītu, ādas un/vai citām lipīgām slimībām, vaļējām brūcēm/pārsējiem, kuras var apdraudēt citu apmeklētāju veselību un dzīvību;

2)     apmeklētājiem alkohola, narkotisko un/vai citu apreibinošo vielu iespaidā;

3)     apmeklētājiem, kuru rīcība ir pretrunā ar sabiedrībā pieņemtām uzvedības normām;

4)     apmeklētājiem pludmales šortos, šortos ar kabatām.

13.   Ģērbtuvēs, dušās, saunā un baseinā, AIZLIEGTS ienest ēdienu, AIZLIEGTS ienest plīstošus traukus, AIZLIEGTS ienest un lietot alkoholu, narkotikas un citas apreibinošas vielas.

14.   Baseina personālam ir pienākums un tiesības uzraudzīt kārtību un pieprasīt apmeklētājiem Noteikumu ievērošanu, pretēja gadījumā apmeklētājam jāatstāj baseina teritorija. Šajā gadījumā apmeklētājam netiek kompensēti par biļeti, abonementu vai dāvanu karti iztērētie līdzekļi.

15.   Baseina apmeklēšanas kārtība:

1)     virsdrēbes un ielas apavi, ievietoti maisiņā, jānovieto garderobē. Par kabatās atstātajām mantām administrācija atbildību neuzņemas;

2)     jānopērk biļete vai jāuzrāda abonements un jāsaņem ģērbtuves skapīša atslēga;

3)     baseinam piemērotos tīros apavos, līdzi ņemot peldtērpu, dvieli, mazgāšanās līdzekļus, jādodas uz atbilstošām ģērbtuvi;

4)     personīgās mantas jānovieto skapītī, tas jāaizslēdz, atslēga jānēsā līdzi. Atslēgas nozaudēšanas gadījumā jāmaksā EUR 7,00 (septiņi eiro);

5)     pirms baseina apmeklēšanas ieteicams apmeklēt tualeti un obligāti nomazgāties dušā bez peldtērpa;

6)     mazi bērni, vecumā līdz 3 gadiem, baseinu drīkst apmeklēt tikai peldēšanai paredzētās, ūdens necaurlaidīgās autiņbiksītēs;

7)     baseina telpā jāuzvedas tā, lai netraucētu pārējos apmeklētājus;

8)     AIZLIEGTS lēkt ūdenī no baseina malām un ilgstoši nirt zem ūdens;

9)     AIZLIEGTS kārtot dabiskās vajadzības ārpus tualetes;

10)   baseinā esošās iekārtas (pretstraumes, masāžas strūklas, „geizerus”) var izmantot nospiežot tiem blakus esošās sarkanās pogas. Iekārtas izslēdzas automātiski;

11)   apmeklējot saunu, ieteicams noskaloties dušā pirms iešanas saunā un OBLIGĀTI pēc saunas apmeklējuma- pirms kāpšanas baseinā;

12)   saunā zem sevis OBLIGĀTI jāpaklāj dvielis sviedru savākšanai;

13)   saunā AIZLIEGTS liet ūdeni uz akmeņiem, lietot lapu slotiņas, lietot dažādus ķermeņa kopšanas līdzekļus, arī dabīgos (medus, kafija u.tml.);

16.   Pēc baseina apmeklējuma ieteicams noskaloties dušā un īpaši nevilcinoties atbrīvot ģērbtuvi.

17.   Pirms ģērbtuves atstāšanas jāpārliecinās, vai savāktas visas personīgās mantas. Par skapīšos un ģērbtuvēs atstātajām mantām administrācija atbildību neuzņemas.

18.   Jānodod ģērbtuves skapīša atslēga un jāsaņem glabāšanā nodotās personīgās mantas, ja tādas ir bijušas.

19.   Ja apmeklētājs ignorē Noteikumus, peldbaseina darbinieku norādījumus, nodara kaitējumu savai veselībai, apdraud savu un/vai citu apmeklētāju dzīvību, cieš materiālus/morālus zaudējumus un/vai nodara materiālus/morālus zaudējumus trešajai personai šo Noteikumu neievērošanas dēļ, Daugmales multifunkcionālā centra administrācija atbildību neuzņemas.