Baseina apmeklējuma cenas

 
  1. Lielais peldbaseins 
Laiks
Reižu skaits
Apmeklētāju grupa
Cena bez PVN, Eur
PVN, Eur
Cena ar PVN, Eur
Apmeklējuma laiks pirmdiena līdz piektdiena 10:00 līdz 16:00 
Par 1 apmeklējuma reizi
Pirmsskolas vecuma bērni
3,72
0,78
4,50
Skolēni, studenti *
4,96
1,04
6,00
Pensionāri, personas ar invaliditāti **
4,96
1,04
6,00
Pieaugušie
7,44
1,56
9,00
Grupa 2+1
17,35
3,64
21,00
Grupa 2+2
19,84
4,17
24,00
Daudzbērnu ģimene  (trīs un vairāk bērni), par katru apmeklētāju
3,72
0,78
4,50
Organizācija- viss baseins  (ne vairāk, kā 36 cilvēki)
185,95
39,05
225,00
Par 4 apmeklējuma reizēm
Pirmsskolas vecuma bērni
14,13
2,97
17,10
Skolēni, studenti *
18,84
3,96
22,80
Pensionāri, personas ar invaliditāti **
18,84
3,96
22,80
Pieaugušie
28,26
5,93
34,20
Organizācija- viss baseins  (ne vairāk, kā 36 cilvēki)
706,61
148,39
855,00
Par 8 apmeklējuma reizēm
Pirmsskolas vecuma bērni
26,78
5,62
32,40
Skolēni, studenti *
35,70
7,50
43,20
Pensionāri, personas ar invaliditāti **
35,70
7,50
43,20
Pieaugušie
53,55
11,25
64,80
Organizācija- viss baseins  (ne vairāk, kā 36 cilvēki)
1338,84
281,16
1620,00
Apmeklējuma laiks pirmdiena līdz piektdiena 16:00 līdz 22:00; sestdiena 10:00 līdz 22:00; svētdiena 10:00 līdz 18:00
Par 1 apmeklējuma reizi
Pirmsskolas vecuma bērni
3,72
0,78
4,50
Skolēni, studenti *
4,96
1,04
6,00
Pensionāri, personas ar invaliditāti **
4,96
1,04
6,00
Pieaugušie
8,06
1,69
9,75
Grupa 2+1
18,60
3,90
22,50
Grupa 2+2
21,08
4,42
25,50
Daudzbērnu ģimene  (trīs un vairāk bērni), par katru apmeklētāju
3,72
0,78
4,50
Organizācija- viss baseins  (ne vairāk, kā 36 cilvēki)
198,35
41,65
240,00
Par 4 apmeklējuma reizēm
Pirmsskolas vecuma bērni
14,13
2,97
17,10
Skolēni, studenti *
18,84
3,96
22,80
Pensionāri, personas ar invaliditāti **
18,84
3,96
22,80
Pieaugušie
30,62
6,43
37,05
Organizācija- viss baseins  (ne vairāk, kā 36 cilvēki)
753,72
158,28
912,00
Par 8 apmeklējuma reizēm
Pirmsskolas vecuma bērni
26,78
5,62
32,40
Skolēni, studenti *
35,7
7,50
43,20
Pensionāri, personas ar invaliditāti **
35,7
7,50
43,20
Pieaugušie
58,02
12,18
70,20
Organizācija- viss baseins  (ne vairāk, kā 36 cilvēki)
1428,11
299,89
1728,00

*Ķekavas novada izglītības iestāžu organizētām un iepriekš pieteiktām grupām – bez maksas. Skolēni - bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem (nepieciešamības gadījumā jāuzrāda derīga skolēna apliecība). Studentiem jāuzrāda pilna laika klātienes studenta apliecība.
**Saskaņā ar baseina lietošanas noteikumiem un tehniskajām iespējām.
*** Uzrādot daudzbērnu ģimenes karti

  1. Mazais peldbaseins
Laiks
Reižu skaits
Apmeklētāju grupa
Cena bez PVN, Eur
PVN, Eur
Cena ar PVN, Eur
Pirmdiena līdz sestdiena 10:00 līdz 20:00; Svētdiena 10:00 līdz 18:00 
Par 1 apmeklējuma reizi
Pirmsskolas vecuma bērni
3,72
0,78
4,50
Skolēni (1.klase)
4,96
1,04
6,00
Organizācija- viss baseins  (ne vairāk, kā 12 cilvēki)
49,59
10,41
60,00
Par 4 apmeklējuma reizēm
Pirmsskolas vecuma bērni
14,13
2,97
17,10
Skolēni (1.klase)
18,84
3,96
22,80
Organizācija- viss baseins  (ne vairāk, kā 12 cilvēki)
188,43
39,57
228,00
Par 8 apmeklējuma reizēm
Pirmsskolas vecuma bērni
26,775
5,62
32,40
Skolēni (1.klase)
35,7
7,50
43,20
Organizācija- viss baseins  (ne vairāk, kā 12 cilvēki)
357,02
74,97
432,00
 
  1. Ūdens aerobika 
Laiks
Reižu skaits
Apmeklētāju grupa
Cena bez PVN, Eur
PVN, Eur
Cena ar PVN, Eur
Saskaņā ar nodarbību
 grafiku
Par 1 apmeklējuma reizi
Visi vingrot gribētāji
8,68
1,82
10,50
Par 4 apmeklējuma reizēm
Visi vingrot gribētāji
32,235
6,77
39,00
Par 8 apmeklējuma reizēm
Visi vingrot gribētāji
61,98
13,02
75,00

 
Norādītās cenas apstiprinātas Ķekavas novada domes sēdē 2022.gada 24. augustā.

Galerija

Dāvanu karte