Baseina apmeklējuma cenas

LIELAIS PELDBASEINS
Laiks Apmeklētāju grupa Cena, EUR
   

1 reize (120 min)

4 reizes 8 reizes Visu dienu
10:00-15:00
pirmdiena
līdz piektdiena
Pirmsskolas vecuma bērni 2,50 9,50 18,00  
Skolēni, studenti* 3,00 11,50 21,50  
Pensionāri, invalīdi** 3,00 11,50 21,50  
Pieaugušie 4,20 16,00 30,50  
Grupa 2+1 11,00      
Grupa 2+2 14,00      
Daudzbērnu ģimene (trīs un vairāk bērni), par katru apmeklētāju 2,00      
Organizācija - viss baseins (ne vairāk,  kā 36 apmeklētāji) 100,00 380,00 720,00  
15:00-22:00
pirmdiena
līdz
piektdiena

10:00-22:00
sestdiena

10:00-18:00
svētdiena
Pirmsskolas vecuma bērni 3,00 11,50 21,50  
Skolēni, studenti* 3,50 13,50 25,00  
Pensionāri, invalīdi** 3,50 13,50 25,00  
Pieaugušie 5,20 20,00 37,50  
Grupa 2+1 13,00      
Grupa 2+2 16,00      
Daudzbērnu ģimene (trīs un vairāk bērni), par katru apmeklētāju 2,50      
Organizācija - viss baseins (ne vairāk,  kā 36 apmeklētāji) 120,00 456,00 864,00 500,00***

* Ķekavas novada izglītības iestāžu organizētām un iepriekš pieteiktām grupām - bez maksas. Skolēni šo noteikumu izpratnē ir
bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem, strīdīgā gadījumā jāuzrāda derīga skolēna apliecība. Studentiem jāuzrāda pilna laika
klātienes studenta apliecība.
** Saskaņā ar baseina lietošanas noteikumiem un tehniskajām iespējām.
***  Vienīgi piektdiena-svētdiena.

AEROBIKAS NODARBĪBAS
Laiks Apmeklētāju grupa Cena, EUR
    1 reize (120min) 4 reizes 8 reizes
Saskaņā ar grafiku Visi vingrot gribētāji 6,00 23,00 43,00

MAZAIS PELDBASEINS
Laiks Apmeklētāju grupa Cena, EUR
    1 reize (120 min) 4 reizes 8 reizes
10:00-20:00
pirmdiena līdz
sestdiena

10:00-17:00
svētdiena
Pirmsskolas vecuma bērni 2,00 8,00 14,00
Skolēni (1.klase - līdz 7.g.v.) 3,00 11,00 22,00
Organizācija- viss baseins (ne vairāk, kā 15 bērni) 36,00 137,00 259,00

Visas norādītās cenas ir saskaņā ar 2014. gada 11.septembra domes lēmumu.

Galerija

Dāvanu karte