Kontakti

Tālrunis:
+371 20260526 (Administrators)
E-pasts: dmc@kekava.lv

Adrese:
"Skola", Daugmales pagasts,
Ķekavas novads, LV- 2124.

Rekvizīti rēķiniem:
Preces vai pakalpojuma saņēmējs:
Daugmales pamatskola
Reģ.Nr. 4312901117
Maksātājs:
Ķekavas novada pašvaldība
Jur.adr. Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123
Nodokļu maks.reģ.Nr. LV90000048491
SEB Banka
Konta Nr. LV62UNLA0050014272800

Treneri:
Elita Upeniece - 26273000 (zīdaiņu peldētapmācība)
Osvalds Upenieks -
26200055 (zīdaiņu peldētapmācība)
Reinis Starts - 26068191 (peldētapmācība)
Māris Kurilovičs - 29135939 (peldētapmācība)